Kontakt     
     
           
Mund ta gjeni qendrën tonë në adresën:

Rruga e Durrësit
Pallati 102 Shkalla 8 Apt 57 Kati II
Tirana / Albania

Telefon     : (+355) 42 23 40 40
Celular     : (+355) 67 20 20 203
E-mail      : info@interdentalcenter.com
Web         : www.interdentalcenter.com

Orari

E hënë- E shtunë, 9.00 - 20.00


Rastet Emergjente

I mirëpresim rastet emergjente në të njëtën ditë nëse është e mundur. Merrni në telefon qendrën tonë nëse keni një emergjencë dentare.

Harta

Klinika jonë ndodhet në qendër te qytetit të Tiranës; mund te gjendet lehtësisht nga çdo anë e qytetit.

 
International Dental Center . © All rights reserved